01 Қаз 2020
Школа №4 Гагарин

2017-2018 оқу жылында өткізілетін ақылы үйірмелер кестесі

2017-2018 оқу жылында өткізілетін ақылы үйірмелер кестесі

 

 

Үйірменің түрі Күні Өтетін уақыты Орны Қатысатын сыныбы Оқушы саны Үйірме жетекшісі
1 Кел, ойнайық Дүйсенбі 1120-1200 бастауыш (матем) 1а 13 Қайырғалиева Г.К
2 Кел, ойнайық Дүйсенбі 1720-1800 бастауыш (матем) 1ә 12 Ізбай Б.І.
3 Логика әлемі Сәрсенбі 1120-1200 бастауыш (матем) 1а 13 Қайырғалиева Г.К
4 Логика әлемі Сәрсенбі 1720-1800 бастауыш (матем) 1ә 12 Ізбай Б.І.
5 Ұлттық ойындар Жұма 1120-1200 бастауыш (қаз.т) 2а 10 Рахатова С.Р.
6 Ұлттық ойындар Жұма 1720-1800 бастауыш (дүн) 2ә 10 Есенова А.К.
7 Жас суретші Дүйсенбі 940-1020 технология (қыздар) 3 10 Курасова А.А

 

 

8 Қазағымның  әндері-ай  

 

Сейсенбі

 

1445-1525  

 

өзін- өзі тану

4а 10  

 

Дюсенова Ш.Т.

9 1540-1620 4ә 10
10 Атамекен Бейсенбі 940-1020 география 5 10 Ерғазиева К.С.
11  

 

Шахмат

 

 

Дүйсенбі

1445-1525  

 

өзін- өзі тану

 

 

7а

 

 

10

 

 

Жумаева З.У.

12 1635-1715 7ә 10
13  

 

Волейбол

 

 

Сейсенбі

1540-1620  

 

спорт зал

8а 12  

 

Пауеденов Н.З.

14 1720-1800 8ә 12
15 Баскетбол Бейсенбі 1540-1620 спорт зал 9 18 Кадиркулов Ж.К.

 

 

 

 

 

2017-2018 оқу жылында өткізілетін ақысыз үйірмелер кестесі

 

 

Үйірменің түрі Күні Өтетін уақыты Өтетін кабинеті Қатысатын сыныбы Үйірме жетекшісі
1  

 

Шебер қолдар

Сәрсенбі 940-1115  

 

шеберхана

5-6  

 

Хидуллин А.С.

2  

 

Бейсенбі

 

 

1540-1715

7-9
3 Тоғызқұмалақ Бейсенбі 1540-1715 технология(қыздар) 7-11 Пауеденов Н.З.